Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
cibà
Straipsnelis:
[Recenzuojama A. A. Zdaniukiewicz knyga „Gwara Łopatowszczyzny“ apie vieno netoli Turgẽlių esančio kaimelio lenkų šnektą.] Ryšius su lietuvių kalba rodo iki šiol, rodos, dar neaiškinti šnektos lituanizmai: cybati ‘labai aukštas, ištįsėlis (apie žmogų ar gyvulį)’, plg. cyba ‘ožka; ištįsusi mergina’ (žr. T. Zdancewicz, Litewskie elementy…, 338) iš lie. cibà.
Šaltinis:
Zinkevičius 1974d, 213
Antraštė:
cibà
Reikšmė:
коза
Straipsnelis:
žr. cipenti
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 214—218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas