Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
cùpti
Straipsnelis:
Lie. cùpti, rum. ţopăi : ţupăi ‘šokinėti’ plg. sl. *cupati ‘wywoływać odgłos idąc drobnym głośnym krokiem, tupać’, ukr. dial. цýпати ‘trepsėti’.
Šaltinis:
SłPr II, 97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas