Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaptõnas
Reikšmė:
vatinukas, puspaltis; sermėga, paltas; žieminis švarkas
Straipsnelis:
žr. kaptanikas
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas