Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dėžė̃
Reikšmė:
Dose
Straipsnelis:
Lie. dėžė̃ kilęs iš slavų kalbų, plg.: sl. *děža ‘kubilas duonos tešlai pakilti’ (dial. šiaur. dar ‘duonos tešla’), vak. ir piet. ‘molinis indas; indas pienui’: slov. déža ‘apvalus, žemas indas, skirtas medui, sviestui laikyti’, le. dzieża ‘kubilas duonos tešlai’, nuo XIV a. nauj. ‘molinis ąsotis pienui’, XVI a. ‘tešla’, r. dial. дежá : дéжа ‘medinis indas, skirtas tešlai minkyti; didelis indas (3 pūdų talpos) miltams laikyti; indas, skirtas blynų tešlai ir t. t.’, br. dial. дзяжá, дзежá, дыжá, дыжэ́ ‘indas, skirtas duonos tešlai’, br. дзяжá ‘t. p.’.
Šaltinis:
SłPr III, 197–198

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas