Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
džiáustyti
Straipsnelis:
Nors baigmens -styti veiksmažodžių interpretacija problemiška, esama patikimesnių pavyzdžių. Minėtinas lie. džiáustyti, -o, , kurio dauguma žodyno teikiamų pavyzdžių atspindi kartotinį veiksmą, bet vienu atveju reikšmė akuzatyvinė – ‘džiovinti (daryti, kad džiūtų)’ JD 1176. Jei pamatiniu žodžiu laikysime džiū́ti, tuomet į vedinį -st- galėjo būti perimtas iš pamatinio kamieno džiū́sta (su balsių kaita: džiūst-džiaust-).
Šaltinis:
Pakerys 2007, 397

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas