Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dagà
Reikšmė:
karštis, kaitra; derlius
Straipsnelis:
Pr. dagis ‘vasara’ yra naujas žodis, pasidarytas iš veiksmažodžio, išlikusio lie. dègti (*dhegᵘ̯h-), plg. lie. dagà ‘karštis, kaitra; derlius’. Pirminė pr. dagis reikšmė buvo ‘karščių metas’. Viena vertus, paralelė pr. žodžiui yra s. i. dāha- ‘karštis’, ni-dāghā- ‘vasara’ (: dáhato ‘degina’), kita vertus, go. dags, vok. Tad ‘diena’, t. y. ‘šviesus paros metas’. Taip pat, plg. gr. θέος ‘vasara’ ≤ ‘karštis, kaitra’ (: θερμός ‘karštis’).
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 217
Antraštė:
dagà
Straipsnelis:
žr. dãgas
Šaltinis:
Stundžia 1978, 114
Antraštė:
dagà
Reikšmė:
derlius
Straipsnelis:
kai kurie Pietscho tekstuose esantys žodžiai dėl savo geografinio paplitimo galimi priskirti prie senovės kuršių kalbos, pvz., pabêngti ‘baigti’ (p. 130, 138, 144, 160) su ž. bengti, skirtingai nei lie. pabaigti, – beigti [K. Masiliūnas, Kalbotyra 1970, XXI, 45]; dag ‘derlius’ (KP, 29) su ž. daga ‘derlius’, pr. dagis ‘vasara’ – kitaip nei lie. derlius [žr. K. Masiliūnas, Kalbotyra 1970, XXI, 26].
Šaltinis:
Schmid 1983, 262
Antraštė:
dagà
Reikšmė:
karštis, derlius, dygimas
Straipsnelis:
Pr. dagis ‘vasara’ etimologiškai susijęs su įvairių ide. kalbų žodžiais, kilusiais iš *dhegᵘ̯h- ‘deginti’. Plg. visų pirma lie. dagà ‘karštis, derlius, dygimas’; atúodagiai; plg. dãgė, dagỹs, dagìlis, dãgas, dagùs ir pan.; plg. la. degtdaga ‘gaisravietė’, dagls ir kt. Slavų kalbose yra neabejotinų formų, giminiškų bl. deg- / dag-, bet nutolusių dėl tolimesnio vystymosi, pvz., s. sl. ЖЕГѪ ir pan. – iš gegǫ (plg. r. изгáга, le. zgaga), atsiradusi dėl asimiliacijos iš *deg- (Pokorny IEW, 241; Фасмер ЭСРЯ II, 38 ir kt.). Kiti pavyzdžiai leidžia atstatyti *geg- < *deg-. Plg. r. щегол (щегл-) paaiškinama *žegl- < *gegl- < *degl- ir siejama su lie. dagìlis, la. dadzītis. Rekonstruotas pr. *pa-dagis ‘pavasaris’ atitinka lie. padagiai, padagùs, padagai ir pan. Iš kitų kalbų: s. i. ni-dāghá- ‘karštis, vasara’, dāha ‘karštis’, dáhati ‘degti’, av. daxša- ‘karštis’ ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 286–289
Antraštė:
dagà
Reikšmė:
derlius
Straipsnelis:
žr. dagas
Šaltinis:
Szemerényi 1967, 284–285
Antraštė:
dagà
Straipsnelis:
žr. dagas
Šaltinis:
Stundžia 1994, 19
Antraštė:
dagà
Reikšmė:
saulės karštis
Straipsnelis:
žr. dagus
Šaltinis:
Vanags 1994, 34–35

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas