Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
daigùs
Reikšmė:
kuris gerai, lengvai dygsta
Straipsnelis:
Lie. daigùs ‘kuris gerai, lengvai dygsta’, daiglùs ‘t. p.’, daigslùs ‘t. p.’, daigšlùs ‘t. p.’ : dieglùs ‘staigus ir aštrus (apie skausmą)’, deigšlùs ‘kuris gerai dygsta’ : dygùs, digùs ‘duriantis, aštrus; pašaipus; daigus’, dyglùs ‘t. p.’ turi juos pamatuojančius veiksmažodžius: dáĩgo (dáĩgė, dáigýti) ‘diegti, daiginti; gelti, skaudėti’, la. daigu, daidzu (-ĩju, daidzît) ‘trackeln; nähen, schnell, gewandt laufen’; plg. ir lie. daigà ‘dygimas, daiglius’, dáigas ‘daiga, diegas; daigykla’, la. daiga, daigs ‘eine lange, dünne Stange’ : lie. díẽgia (díẽgė, díẽgti) ‘sodinti, daiginti; gelti’, la. diêdzu (diêdzu, diêgt) ‘stechen, fädeln; schlagen; nähen’ : lie. dýgsta (dýgo, dýgti) ‘leisti daigą; durti’, la. dîgstu (dîgu, dîgt) ‘t. p.’, lie. dỹgi, dýga (-ė́jo, -ė́ti) ‘diegti, perštėti; daigus leisti’. Seniausias turi būti daigùs, nes a laipsnis būdingas ir kitiems deverbaliniams vardažodžiams.
Šaltinis:
Vanags 1994, 47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas