Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dailus
Reikšmė:
gražus
Straipsnelis:
Lie. dailus (plg. dailinti), galbūt kilęs iš tos pat šaknies kaip skr. dideti ‘šviečia’, gr. δέαμαι ‘atrodyti’, δῆλος ‘aiškus’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 1193
Antraštė:
dailùs
Straipsnelis:
[128] Pats la. dàiļš (lie. dailùs), ko gera, aiškintinas visiškai kitaip. Jis nesietinas nei su la. dàiņuôtiês ‘didžiuotis, pūstis; puoštis; pasipūtus vaikštinėti’, kuris priklauso lie. déinauti ir kt. žodžių šeimai, nei su s. i. dīdēti- ‘šviečia, spindi, žiba’ ir kitais ide. *dei- ‘skaidriai spindėti, žibėti, mirgėti, šviesti’ žodžiais. [11 išn.: Dėl galimos giminystės su lie. dailýti ‘dalyti’, s. sl. děliti ‘t. p.’, dělati ‘dirbti, daryti’ ir kt. žr. B. Jēgers, KZ LXXX, 1966, 81–87.]
Šaltinis:
Urbutis 1972c, 128
Antraštė:
dailùs
Reikšmė:
wyrównany (pozbawiony chropowatośći), gładki; ładny, piękny, przystojny’
Straipsnelis:
žr. ratadaila
Šaltinis:
Smoczyński 2006, 345–346
Antraštė:
dailùs
Reikšmė:
daiļš, skaists, glīts
Straipsnelis:
žr. dailė
Šaltinis:
Bērtulis 1996, 43–48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas