Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dardė́ti
Reikšmė:
važiuoti kratantis
Straipsnelis:
Lie. dardė́ti, dirdė́ti (Fraenkel LEW, 83), la. dãrdêt, dardêt, derdêt ‘dardėti, girgždėti’ (ME I, 447) panašios darybos veiksmažodžiai kaip ir sl. *dr̥dati v. ir piet. ‘dundėti, bildėti, dardėti’: le. dial. dërdac ‘gagenti (apie žąsis)’, durdać ‘niurzgėti, bambėti’, s.-kr. dial. dȑdati ‘sudaužyti, sumušti’. Tai garsažodinės kilmės veiksmažodžiai su daline šaknies reduplikacija. Plg. Pokorny IEW, 203–204 der-der : dr̥-d- ‘murmėti, bambėti; plepėti, liežuvauti’.
Šaltinis:
SłPr V, 39
Antraštė:
dardė́ti
Reikšmė:
bildėti, dardant važiuoti
Straipsnelis:
Aptariamojo veiksmažodžio atitikmenų randame slov. drdráti ‘dardėti, bildėti, traškėti’, la. dial. dardêt (= dàrdêt) ‘griausti, dundėti, dardėti, bildėti, trinksėti’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 125

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas