Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dausà
Straipsnelis:
Lie. dausà, daũsos f. pl. – tikslus atliepinys [82] šalia sl. vak. ir piet. *ducha ‘siela, dvasia; malonus arba nemalonus kvapas’: slov. dúha ‘kvapas’, č. šnek. ducha f. ‘siela, dvasia’ tik junginiuose: na mou milou duchu.
Šaltinis:
SłPr V, 81–82
Antraštė:
dausa
Straipsnelis:
žr. dausas
Šaltinis:
Stundžia 1994, 23–24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas