Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
déininėti
Reikšmė:
deinauti
Straipsnelis:
V. déininėti LKŽ duotas kaip veiksmažodžio déinauti iteratyvas, tačiau toks jo darybos kvalifikavimas vargu ar tikslus. Reikšmės dažnumo bruožas nėra visai svetimas pačiam déinauti. Be to, vargu ar pavyktų lietuvių kalboje surasti bent vieną neabejotiną atvejį, kada priesagos -inėti veiksmažodis būtų padarytas iš priesagos -auti veiksmažodžio. Analogiškai kaip darbas, dárbauti, darbinė́ti, darbingas [ir kt.] nagrinėjamoje grupėje pamatiniu žodžiu irgi eina daiktavardis (déina), o déinauti, déininėti ir déiningas, -a yra jo vediniai.
Šaltinis:
Urbutis 1972c, 119–120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas