Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dejóti
Straipsnelis:
Pr. andeiānsts ‘sutrukdytas’ forma nėra tiksli. Yra keletas etimologinių hipotezių. Pvz., Brückner AfslPh 1989, XX, 513 yra pasiūlęs konjunktūrą andejāts, siedamas šaknį su lie. dejà, dejóti ir palikdamas nuošaly semantinį aspektą. Endzelynas šią etimologiją kritikavo (žr. Endzelin ZfslPh 1942, XVIII, 114; Senprūšu valoda, 1943, 141).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 84–85
Antraštė:
dejoti
Reikšmė:
aimanuoti, vaitoti; bėdoti, skųstis
Straipsnelis:
žr. deja
Šaltinis:
Urbutis 1972c, 126–127

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas