Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
délba
Straipsnelis:
[Kai kurie paprastų darbo įrankių, namų apyvokos daiktų, tam tikrų darbų pavadinimai yra bendri germanų ir baltų kalboms:] 23. S. ang. delfan, v. ol., ol. delven ‘kasti; laidoti’, flam. delv ‘duobė; kapas’, s. v. a. bitelban, s. saks. bidelƀan ‘laidoti; užkasti žemėn’ – lie. délba, dálba ‘laužtuvas’, la. dālbs, dālba ‘žeberklas; didelės šakės’, r. долото, долбить.
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 80
Antraštė:
délba
Reikšmė:
rankena
Straipsnelis:
žr. dalba
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 291–294
Antraštė:
délba
Reikšmė:
Brechstange
Straipsnelis:
[Aptariama hidroniminė sistema, bendra tik baltams, slavams ir germanams. Pvz.:] *dhelbh- ‘vertiefen, aushöhlen’, paliudytas beveik tik baltų, slavų ir germanų kalbose (plg. le. dłubać ‘höhlen, meißeln’, č. dlub ‘Vertiefung’, slvn. dolb ‘Aushöhlung’, s. v. a. bi-telban ‘begraben’, s. ang. (ge)delf ‘Steinbruch’, ol. delf, dilf ‘Schlucht, Graben, Gracht’, lie. délba, dálba ‘Brechstange’), plg. Dłubnia, Thulba, Tolben, Delve [ir kt. pvz.].
Šaltinis:
Udolph 2010, 181

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas