Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
délna
Straipsnelis:
[Šios izoglosos bendros tik bl., sl. ir toch. kalboms:] Toch. āle, B alyina paralis (porinis skaičius) ‘delno’ : lie. délna, la. delna, s. sl. ДЛАНЬ, s. r. ДОЛОНЬ ir pan. (toch. kalbos priebalsių grupė *dl- supaprastėja).
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 58
Antraštė:
delna
Reikšmė:
delnas
Straipsnelis:
Iš ryškių tocharų ir baltų-slavų atliepinių minėtinas toch. A āle, B alyina paralis (porinis skaičius) ‘delnai’ : lie. délna, la. delna, s. sl. ДЛАНЬ, s. r. ДОЛОНЬ ir pan. (toch. kalboje, kaip ir kitais atvejais, grupės *dl- supaprastinimas).
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 58
Antraštė:
délna
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. délna = serb. dlȁn.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 341
Antraštė:
délna
Straipsnelis:
Lie. délna, la. de̹lna ‘plotas šalia nykščio, delnas’. Rytų lie. dial. délnas. Etimologiškai giminingi: s. sl. dlanĭ, s. r. dolonĭ, r. dolón‘, le. dłoń ‘delnas’, gr. thénar (< *dhen-r̥). Ide. šaknis *dhen- ‘rankos delnas’. E. Frenkelis laikėsi nuomonės, kad reikšmė ‘rankos delnas’ gali būti baltų-slavų forma.
Šaltinis:
Steinbergs 1996–1997, 29
Antraštė:
délna
Straipsnelis:
žr. varnas
Šaltinis:
Poliakovas 2005, 111
Antraštė:
délna
Straipsnelis:
žr. balsas
Šaltinis:
Poliakovas 2005, 115

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas