Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
derė́ti, dẽra
Straipsnelis:
La. dā̀rgs ‘brangus’ – tikslus atliepinys šalia sl. *dorgъ ‘turintis aukštą kainą, brangus, pretiosus; mylimas, brangus, carus’: slov. drȃg, drága ‘brangus’, le. drogi ‘brangus, vertingas’, s. r. ДОРОГЪІИ ‘brangiai kainuojantis; brangus, mylimas; retas’, r. bažn. ДРАГОИ, ДРАГЪІИ ‘vertingas; mylimas, brangus, sunkus’, r. дорогой ‘brangus’ [119–120]. Tolesnė etimologija neaiški. Galbūt iš sl. *dŕ̥žati, ide. *dher-egh- ‘laikyti’, ‘tvirtas’ (kamieno *dher-, dherə- išplėtimas pagal panašią reikšmę = rozszerzenie pierwiastka dher-, dherə- o podobnym znaczeniu). Čia galėtų priklausyti ir lie. derėti, deru; dora. Pirminė reikšmė turėtų būti ‘tvirtas’, ‘geras, tinkamas’ > ‘vertingas, brangiai kainuojantis’, ‘brangus, mylimas’. Reikšmės ‘vertingas, brangus’ ir ‘mylimas, brangus’ dažnai siejasi, žr. Rozwadowski Sem. 91. Tai mažai tikėtina, nes galūnė *-gъ buvo priesaga [121].
Šaltinis:
SłPr IV, 119–121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas