Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
derkti
Straipsnelis:
žr. dergti
Šaltinis:
Меркулова 1964 (1965)a
Antraštė:
der̃kti
Reikšmė:
purvinti, teršti
Straipsnelis:
Pr. endērkts 71₁₇ ‘vergiftet’ : lie. der̃kti, darkùs ‘šlykštus, bjaurus’, la. dā̀rks² ‘margas, keršas’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 855.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 210
Antraštė:
der̃kti
Straipsnelis:
žr. tríesti
Šaltinis:
Seebold 1970, 164–165
Antraštė:
der̃kti
Straipsnelis:
Pr. erdērkts ‘nunuodytas’ iš er- ir dērkts. Su dērkts siejamas lie. der̃kti (plg. der̃ktas ‘kuris išdykęs’), darkýti, darkùs ‘netikęs’, ‘sugadintas’ ir t. t., taip pat dérgti, dargùs, dárgana ir t. t.; la. dā̀rks ‘margas’, dergtiês ‘sukti, riesti’ ir kt. Tolimesnes paraleles žr. Pokorny IEW, 251–252 (*dherə-gh- : *dher-k-). Visas er-dērkts artimiausias tokiems dariniams kaip lie. ap-der̃ktas ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 71
Antraštė:
der̃kti
Straipsnelis:
Pr. dragios ‘mielės’ ta pačia reikšme Bretkūno raštuose yra pavartotas lietuviškas atitikmuo dragės. Tačiau yra įrodyta šio žodžio prūsiška kilmė. Spėjama, kad tos pat šaknies kaip pr. dragios, r. дрожжи bei kiti giminiški žodžiai yra lie. der̃kti, darkùs, la. darks ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 363–365

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas