Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dérgti, der̃gti
Straipsnelis:
žr. dergėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 331
Antraštė:
dérgti
Straipsnelis:
Pr. dergē 29₄ ‘(sie) hassen’; dergēuns 65₁₀ ‘neapkenčiamas’ : lie. dergemas ‘nedraugiškas, priešiškas’, dérgti ‘schmähen’, la. dergties, der̂dzêtiês ir kt. žr. Walde Pokorny I, 855.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV, 197
Antraštė:
dérgti
Straipsnelis:
žr. triesti
Šaltinis:
Seebold 1970, 164–165
Antraštė:
dergti
Straipsnelis:
Sutrikus virškinimui, gydomasi šaknimi Polygonum bistorta L. – iš kur šio augalo pavadinimas: завя́зный корень, завя́зник, животный корень, жолуничный корень (< желудничный), мутовое коренье (plg. мыт ‘viduriavimas’), черéвная трава (черевуха ‘viduriavimas’), червунник. Plg. dar to paties augalo pavadinimus serbų ir ukr. kalbose: прдел, желубњак ir дриставец; ukr. drestun, drystan. Formalius sunkumus, kurie atsiranda, jei spėsime, kad formos su kitu vokalizmu remiasi veiksmažodžiu *dristati, pašalina paraleliniai baltų kalbų vediniai, plg. lie. dergti, derkti ‘teršti, bjauroti’ šalia drėgti, drėkti (Pokorny 256).
Šaltinis:
Меркулова 1964 (1965)a
Antraštė:
der̃gti, dérgti
Reikšmė:
teplioti, juodinti, išniekinti
Straipsnelis:
žr. dargti
Šaltinis:
Каралюнас 1973 (1975), 156–158
Antraštė:
dérgti
Straipsnelis:
žr. derkti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 71
Antraštė:
der̃gti, dérgti
Reikšmė:
teplioti, juodinti, išniekinti
Straipsnelis:
žr. dargti
Šaltinis:
Каралюнас 1973 (1975), 156–158
Antraštė:
dérgti
Straipsnelis:
žr. dargti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 363–365
Antraštė:
dérgti
Reikšmė:
snigti su lietumi…
Straipsnelis:
žr. dargus
Šaltinis:
Vanags 1994, 39
Antraštė:
dergti
Reikšmė:
pieķēzīt, piecūkot, pieķēpāt
Straipsnelis:
žr. dargus
Šaltinis:
Buhārina 2000, 161
Antraštė:
dérgti
Reikšmė:
идти, о снеге с дождем
Straipsnelis:
žr. dranga
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 211—214

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas