Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
deviñtas
Straipsnelis:
Lie. deviñtas, la. devîtais, iš ide. *neu̯n̥-to- (dėl ekskursinio d- žr. devyni): pr. newīnts, go. niunda, s. v. a. niunto, toch. B ñunte, gr. ἔνατος – tikslūs atliepiniai šalia sl. *devętъ ‘nonus’: slov. devę́ti, le. dziewiąty, polab. div́ǫtĕ (ǫ su taškiuku viršuje) (< *devętъjь), s.-kr. dèvētī, s. bažn. ДЕВѦТЪ, s. r. ДЕВѦТЫИ, r. девятый, br. дзевя́ты.
Šaltinis:
SłPr III, 89
Antraštė:
deviñtas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. deviñtas = r. девя́тый).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 344
Antraštė:
deviñtas
Straipsnelis:
Pr. newīnts 27₁₆ ‘devintas’ [ir kt.] : go. niunda, lie. deviñtas, s. sl. ДЕВѦТЬ ‘t. p.’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 128.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 265
Antraštė:
deviñtas
Straipsnelis:
žr. devintinės
Šaltinis:
SłPr III, 87–88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas