Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
devintùkas
Reikšmė:
autobusas Nr. 9
Straipsnelis:
Lie. devintùkas ‘autobusas Nr. 9’ (: devintas) plg. su panašios darybos ir reikšmės žodžiais, kaip: sl. *devętъkъ ‘ko nors devyni vienetai’: slov. dial. devȇtȇk, -tka bot. ‘pivonija, Paeonia’, le. psn. dziewiątek, -tka (L. ir SW be šaltinių) ‘ko nors devyni vienetai’, s.-kr. devétak, -tka ‘devinta duoklės dalis’, r. dial. девятóк ‘devyni daiktai’. Slav. žodžiai iš *devętъ su priesaga *-ъkъ.
Šaltinis:
SłPr III, 90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas