Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dìbkos
Reikšmė:
kelnės
Straipsnelis:
Lie. dìbkos ‘kelnės’, plg. le. dybki ‘kojokai, pančiai’ (LKŽ II 472). Vartojamas keliose vietose apie Vilkaviškį bei Šakius.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas