Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
díedas, diẽdas
Straipsnelis:
Lie. diedas kilęs iš slavų kalbų, plg. r. дед ‘avus, senelis, protėvis’ ir kt. dial. ‘žiniuonis, velnias, namų dvasia’, br. дзед, -да ‘senis; avus, senelis, protėvis’, dial. dar ‘prosenelis, żebrak, elgeta; mąż, vyras; žiniuonis’. Slaviški žodžiai kilę iš sl. *dědъ ‘senas žmogus, turintis autoritetą, avus’. Žr. dėdė, dėdis
Šaltinis:
SłPr III, 121–122
Antraštė:
diedas
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių: diedas (?) ‘senelis, senis’ iš дrьдъ.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas