Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
donìs
Straipsnelis:
žr. duonis
Šaltinis:
SłPr II, 339–340
Antraštė:
donìs
Reikšmė:
duoklė
Straipsnelis:
Daiktavardis duonis ‘duoklė’ negali būti laikomas tiksliu le. dań ‘t. p.’ atitikmeniu. Lie. kalboje gyvas žodis tėra donìs (dõnė, donià) < br. дань. Forma duõnis yra antrinė, atsiradusi vienur gal dėl uo ir o maišymo, o kitur – dėl daiktavardžio donìs suartinimo su veiksmažodžiu dúoti.
Šaltinis:
Urbutis 1958, 218
Antraštė:
donìs
Reikšmė:
duoklė
Straipsnelis:
Lie. donìs ‘duoklė’, la. dānis ‘dovana; duoklė’ (Skardžius, Die slavischen Lehnwörter im Altlitauischen, 1931, 65; Fraenkel LEW, 99; Fraenkel, ZfslPh VIII, 416) paskolintas iš slavų kalbų. Sl. *danь f. ‘duoklė; dovana; tai, kas kam nors duodama’ : slov. dȃn : dȃnj f. ‘duoklė’, le. dań f. ist. ‘[le.] należność niszczana w pieniądzach lub naturę, duoklė’, s. le. XIII–XIV ‘duoklė medumi’, knyg. ‘dovana’, s. r. ДАНЬ ‘dovana’, ‘duoklė’, r. dial. дань f. ‘t. p.’ – tiesioginis vedinys iš *dati su priesaga -nь. Žr. duonis.
Šaltinis:
SłPr II, 339–340
Antraštė:
donìs, -iẽs
Reikšmė:
duoklė, mokestis
Straipsnelis:
Lie. slavizmas donìs -iẽs ‘duoklė, mokestis’ < ne tik iš br. дань, kaip rašo P. Skardžius, bet ir iš le. dań.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas