Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dovanà
Straipsnelis:
žr. kartis
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 237–238
Antraštė:
dovanà
Straipsnelis:
Nekirčiuotuose skiemenyse [rytų baltų prokalbėje] sutapo *ā ir *ō, pvz., lie. dovanà ir gen. sg. galūnę -o.
Šaltinis:
Kortlandt 1977, 323

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas