Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drabùs
Reikšmė:
kuris dreba
Straipsnelis:
Lie. darbùs ‘kuris dreba’ : drebùs ‘kuris tuoj dreba; baugus’. Nėra aiškiai siejamų žodžių turinčių a laipsnio vokalizmą – tik la. drabu (-ēju, -drabêt) ‘drebėti’, tačiau šio veiksmažodžio šaknies a kilmė neaiški. Dėl vokalizmo plg. lie. drabà ‘šlapdraba; skreplys’. Varianto drebùs šaknies vokalizmą palaiko drẽba (-ė́jo, -ė́ti), la. drebu (-ēju, drebêt). Pirminiu laikytinas drabùs.
Šaltinis:
Vanags 1994, 36
Antraštė:
drabùs
Reikšmė:
drebantis, virpantis
Straipsnelis:
žr. drebus
Šaltinis:
Laučiūtė 2006, 457

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas