Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
draikyti
Straipsnelis:
Protoide. *dhrigh- (ar *dhregh-?). Liudijimai: gr. thréks ‘plaukas, paprastai galvos plaukas…’ […], v. arm. garbdriuch ‘šerys’ […], toch. B traksiṃ ‘akuotai’, ‘barzda’. […] Mes turime ide. žodį, reiškiantį ‘pavienį (šiurkštų) plauką’ ar pan. Todėl šaknies (ide.) siejimas (kaip tai daro Pokorny IEW) su baltų žodžių šeima, atstovaujama tokių žodžių kaip draikýti, drikùs, drikà yra neįtikinamas semantiškai.
Šaltinis:
Adams 1988, 70
Antraštė:
draikýti
Reikšmė:
iter. driekti; lakstytis, valkiotis etc.
Straipsnelis:
žr. draikus
Šaltinis:
Vanags 1994, 47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas