Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drañgas, drangaĩ
Reikšmė:
kartis; taip pat apie aukštą žmogų, drimbą
Straipsnelis:
Lie. drañgas, drangaĩ m. pl.: dránga f. ‘kartis’, ‘aukštas žmogus, drimba’, s. š. germ. drangr m. (*dranga-) ‘stati uola, kalno ketera’ : drengr (*drangja-) ‘kamienas’ – tikslūs atliepiniai šalia sl. *drǫgъ ‘ilga kartis’ : slov. drọ̑g ‘t. p.’, le. drąg ‘ilgas pagalys, lazda’, s. r. XVI a. ДРОУГЪ ‘kartis, lazda’; bei pietų sl. *drǫga ‘t. p.’: s.-kr. dial. drȕga ‘toks didelis verpstas’, bulg. dial. дръгá ‘pagalys’. [265] Su šaknies nazalizacija galų gale siekia ide. *dheregh- ‘laikyti, saugoti; tvirtas, stiprus’. Čia priklauso ir sl. *droga (su pasikeitusia reikšme).
Šaltinis:
SłPr IV, 264–265

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas