Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
draskà
Straipsnelis:
žr. driksti
Šaltinis:
Windekens 1976, 493–494
Antraštė:
draskà
Straipsnelis:
Lie. draskà : draskýti (Fraenkel LEW: rdzeń *der-, ten co w dirti) = la. draska ‘nenuorama’ plg. su sl. *draska ‘įdrėskimas, įbrėžimas; tai, kas nuplėšta’: slov. dial. drȃska ‘odos įdrėskimas’, le. dial. draska ‘degtukų dėžutės sienelė, į kurią brėžiamas degtukas ugniai įskelti’, ukr. dial. дрáска ‘šakalys, skiedras’, br. dial. дрáзга ‘skala, balana’. Nomen actionis (> nomen acti) iš *draskati.
Šaltinis:
SłPr IV, 210

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas