Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drebėzna
Reikšmė:
nuolauža
Straipsnelis:
Autorės analizuojami izoliuoti *e : *o šaknyje atsispindi prasl. *drebězgъ (r. дрéбезг ‘nuolauža’, plg. ir bulg. дребосъ́к, dial. дребусáк ‘smulkmena’) : *drobězgъ (s.-kr. drobísak ‘trupinėlis’, slov. drobȇzen ‘smulkmena, smulkmė’, s. č. droběz ‘nuolaužos’, č. dial. drobesk ‘trupiniai’, slovk. drobizg ‘smulkmena’, le. drobiazg, luž. a., luž. ž. drobjaz, plg. r. dial. дробезгá ir kt.). Lie. drebėzna ‘nuolauža’ buvimas leidžia manyti, kad variantas *drebězgъ yra labai senas, o variantas *drobězgъ gali būti pastarojo pakitimo rezultatas pagal analogiją *drobiti.
Šaltinis:
Варбот 1984, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas