Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drebulė̃
Straipsnelis:
drebulė̃ : drebė́ti, dėl semantikos plg. vok. Zitteresche, Zitterpappel : zittern ‘drebėti’, bulg. трепетлика, s.-kr. трепетльика, slov. trepelljika: s. sl. trepetati ‘drebėti’.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966a, 23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas