Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drovùs
Reikšmė:
linkęs gėdytis, nedrąsus
Straipsnelis:
Veiksmažodį drovė́tis ‘bent kiek nedrįsti, gėdytis’ vedant iš drovùs ‘linkęs gėdytis, nedrąsus’, kildinamą iš drovà (Leskien 1891, 231t., 259; plg. Genušienė 1983, 62; 1987, 157; DLKG 409), galima perfrazuoti ‘būti droviam’. Jei jo šaknies balsis pailgintas, pirminė forma būtų *drau-, plg. la. druvêtiês ‘erschrecken, sich fürchten’, drudêt ‘zittern’ ME I 502, 505, lie. drùdinti ‘drausti, sulaikyti’ LKŽ II² 751, la. dravêt ‘drohen’, dràvêt² ‘berufen, schelten, bedrohen’ ME I 493t., kildinamą iš v. v. ž. *drawen greta drouwen ‘drohen’, šalia pateikiami v. v. ž. *drawe, drouwe ‘Drohung’, s. v. a. drawan ‘drohen’.
Šaltinis:
Pakerys 2006, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas