Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dubrà
Reikšmė:
duobė miške
Straipsnelis:
žr. dùbti ‘sich senken’
Šaltinis:
Otrębski 1967c, 318–320

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas