Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dudnóti
Straipsnelis:
žr. dudenti
Šaltinis:
SłPr V, 80–81
Antraštė:
dudnóti
Reikšmė:
skleisti garsą du, du, du; gagenti
Straipsnelis:
Lie. dudnóti ‘skleisti garsą du, du, du; gagenti (Kurš. Tez.)’ panašus žodis į vak. sl. *dudati 2 ‘skleisti dūdelės garsą’: le. dial. dudać duda ‘t. p.’, č. dudati ‘t. p.’.
Šaltinis:
SłPr V, 75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas