Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dúobas
Reikšmė:
sankertinys, rentinys
Straipsnelis:
žr. duoba
Šaltinis:
Karaliūnas 1970a, 242
Antraštė:
dúobas
Reikšmė:
sankertinys, rentinys
Straipsnelis:
Lie. dúobas galima sieti su lie. dóbti ‘besti, skobti; mušti, smogti ir t. t.’, la. dâbt ‘schlagen, hauen’ (dėl turinio plano segmentų ‘rąstai, sijos’ ir ‘kirsti’ plg. lie. rą̃stas ‘nukirstas ir nugenėtas storas medis’ : rę̃sti ‘kirsti, pjauti rantant’) ir su dė̃bti, kurio senesnė reikšmė galėjo būti ‘kirsti’ ir pan., kadangi veiksmažodis duõbti segmento ‘kirsti’ neturi.
Šaltinis:
Karaliūnas 1970a, 243

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas