Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dúobà
Reikšmė:
drevė
Straipsnelis:
žr. dumbas
Šaltinis:
Фальк 1958, 265–267
Antraštė:
dúoba, duobà
Reikšmė:
drevė, jauja, ūkis, įdubimas krūtinės apačioje
Straipsnelis:
Lie. dúoba kiek sunkiau yra susieti su duobė̃. Identifikuojant šiuos žodžius svarbu tai, kad turinio segmentą ‘įdubimas krūtinės apačioje’ turi ir duobė̃. Toliau dúoba turinio segmentą ‘drevė’ turi pietų Lietuvos tarmės, čia paplitęs ir duõbti turinio segmentas ‘skobti’, ir tai gal leidžia tarp turinio segmentų ‘drevė’ ir ‘skobti’ ieškoti genetinio ryšio. Semantinė raida ‘duobė, drevė’ → ‘jauja’ → ‘pirkia, ūkis, gyvenimas’. Jungiamąja grandimi tarp ‘duobė’ ir ‘jauja’ gali būti duobė reikšmė ‘iškasta tam tyčia vieta linams džiovinti’. Lie. dúoba etimologiškai galima susieti ir su lie. dúobas ‘sankertinys, rentinys’.
Šaltinis:
Karaliūnas 1970a, 242
Antraštė:
dúoba
Straipsnelis:
žr. dubus
Šaltinis:
Young 2008a, 207–208

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas