Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dùsti, dū̃sta, dùso
Reikšmė:
užtrokšti, mirti
Straipsnelis:
Remiantis tuo, kad opozicija ‘ankstyvas (anksti)’ – ‘vėlus (vėlai)’ dažnai kilusi iš senesnio [73] ‘greitas, skubus (greitai)’ – ‘lėtas, neskubus (apie laiką)’ [Buck 960–962], o antrasis šios opozicijos narys, kai kalbama apie gyvą būtybę, nusakomas reikšmėmis ‘lėtas, tingus, silpnas, miręs, stimpantis’, atrodo, galima s. i. doṣā́ ‘vakaras, naktis, tamsa’ gretinti su lie. dùsti (dū̃sta, dùso) ‘užtrokšti, mirti’, la. dust (-šu, -su) ‘sunkiai alsuoti’, lie. dušénti, (-ẽna) ‘kankinti, sekinti, kamuoti, varginti’ (s > š po u), s. sl. vъz-dъ-něti, r. дóхнуть, души́ть.
Šaltinis:
Каралюнас 1984 (1986), 73–75
Antraštė:
dùsti
Straipsnelis:
žr. dūkti
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
dùsti
Straipsnelis:
žr. dvėsti
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966a, 56

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas