Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dvė̃kti
Straipsnelis:
[Laringalą aiškiai turi, taigi gali iškart būti su s. š. germ. e < ide. i < Hi] s. š. germ. dvena (esantis greta dvina, dvína) ‘(nu)silpti, (nu)mažėti’, kuris seniai giminiškas su lie. dvìsti ‘gesti’ ir air. díth ‘mirtis’ (Pokorny IEW 260t.), veikiausiai taip pat su formomis, sudėtomis prie Pokorno 4 *dheu-, kaip antai s. i. dhūmá- ‘dūmas, garas’ ir lie. dvė̃kti. Tačiau pastaroji šaknis rekonstruotina kaip *dhw-eE- : dhūmá- < *dhuE-mo-, díth < *dhwₑE-i-tu, taigi tikriausiai s. š. germ. dvena, dvina < germ. *dwin- < ide. *dhwE-i-n-.
Šaltinis:
Connolly 1984, 270

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas