Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dvė̃sti, dvesiù
Straipsnelis:
žr. dvakas
Šaltinis:
Skardžius 1958, 173–175
Antraštė:
dvė̃sti, dvesiù
Straipsnelis:
Gr. θεῖον, θέειον ‘siera, sieros garai’ […]. Remiamasi θέειον, iš kurio su hyfereze [vidurinio balsio išnykimu tarp dviejų kitų balsių žodžio nepradžioje] kilo θεῖον (Homero hapaksas θήϊον yra perdirbinys dėl patogesnio metro), iš jo galiausiai su diftongo redukcija kilo θεóω ir t. t. Tada atstatoma neutr. *θϝέσος, iš jo kilęs θέειον būtų vedinys ir reikštų atitinkamai ‘dūmai’, plg. lie. dves-iù.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 426

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas