Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dybà
Reikšmė:
bausmės (kankinimo) įtaisas (trinka)
Straipsnelis:
Lie. slavizmas dybà ‘bausmės (kankinimo) įtaisas (trinka)’ < iš br. дыба, o ne tik iš le. dyba, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10
Antraštė:
dybà
Reikšmė:
дыба
Straipsnelis:
žr. cipenti
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 214—218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas