Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ešva
Reikšmė:
kumelė
Straipsnelis:
žr. ašva
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 226
Antraštė:
ešva
Reikšmė:
kumelė
Straipsnelis:
žr. ašva
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1991, 147–149
Antraštė:
ešva
Reikšmė:
kumelė
Straipsnelis:
Gr. ἵππος m., f. ‘arklys’ [467 …]. Atliepia seną ide. žodį *ekwo-, kuris paliudytas skr. áśva-, lo. equus, venetų acc. ekvon, keltuose s. air. ech, germ., pvz., anglosaksų eoh, s. lie. ešva ‘kumelė’, toch. B yakwe. Dėl gr. ἵππος geminatos žr. Lejeune, Phonétique, 72; egzistuoja dubletas ἴκκος (EM 474, 12) su antroponimu Ἴκκος. Gr. ἵππος patiekia du sunkumus: 1) aiškiai antrinė aspiracija, plg. ἴκκος bei dūrinį Λεύκιππος; 2) žodžio pražios balsio i tembras lieka nepaaiškintas.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 467–468
Antraštė:
ešvà
Straipsnelis:
žr. ašva
Šaltinis:
Eckert 1995, 55
Antraštė:
ešva
Reikšmė:
Stute
Straipsnelis:
žr. ašva
Šaltinis:
Blažek 2009, 38–39
Antraštė:
ešvà
Straipsnelis:
žr. eglė
Šaltinis:
Derksen 2002a, 9–10
Antraštė:
ešvà
Reikšmė:
Stute
Straipsnelis:
žr. ašva
Šaltinis:
Lipp 2009a, 75–76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas