Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ekėčios
Straipsnelis:
Gr. ὀξίνα, atrodo, f. […]. Padarytas iš ide. daiktavardžio ‘akėčios’. Šio įrankio pavadinimo formos labai įvairios: lo. su nelabai aiškia geminata occa. Keltų kalbose – s. galų ocet, galų ir bret. oged bei og (iš *oka), germanų kalbose – s. v. a. egida. Baltų kalbose formos skirtingos: lie. akëčios ir ekëčios, s. pr. aketes. Atstatomas ide. prototipas *oqetā – graikų kalbai priimtinas perdirbinys iš ὀξύς ir priesaga pagal ἀξῑ́νη ‘kirvis’. Plg. Pokorny 22.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 806
Antraštė:
ekė́čios
Reikšmė:
Egge
Straipsnelis:
žr. akėčios
Šaltinis:
Pisani 1968, 19t.
Antraštė:
ekė́čios
Straipsnelis:
žr. akėčios
Šaltinis:
Andersen 2003, 62–64
Antraštė:
ekė́čios
Straipsnelis:
žr. akėčios
Šaltinis:
Derksen 2002a, 5–6

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas