Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ẽmalas
Reikšmė:
toks visžalis nuodingas augalas, viscum album
Straipsnelis:
žr. amalas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 205
Antraštė:
ėmalas
Reikšmė:
amalas
Straipsnelis:
žr. emalas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–Н, 26–28
Antraštė:
emalas
Reikšmė:
amalas
Straipsnelis:
Pr. emelno ‘amalas’ siejama su lie. emalas, plg. emałas (ėmalas LKŽ II, 1127), emala; ãmalas; la. āmuls, amuols, amuls, āmulis, āmals, emuols, ypač āmulene, amoliņš ir sl. su -n-: r. tarm. омéльня, r. омéла, ukr. ямели́на, le. jemelnica, slovk. omela ir kt. Tikėtina, kad pradinė forma buvusi *emel-.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–Н, 26–28
Antraštė:
emalas
Straipsnelis:
žr. amalas
Šaltinis:
Blažek 2001b 37–38
Antraštė:
ẽmalas
Reikšmė:
mistletoe
Straipsnelis:
žr. amalas
Šaltinis:
Derksen 2002a, 5–6

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas