Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
eraičinas
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami eraičino pavadinimai baltų ir lotynų kalbose.] Leksemos lo. festūca ‘ein Gras mit haferähnlicher Rispe; Stock des Prätors, womit die Sklaven bei ihrer Freilassung berührt werden; Schlegel, Ramme’ ir ferula ‘Gerte zum Züchtigen von Sklaven, Schülern, Treiben von Vieh, Rute, Stab’ yra kildinamos iš ide. *bʰes- ‘grauzt, vilkt’. Pavadinimą lie. eraičinas ‘Festuca’ 18 a. į lietuvių kalbą įvedė. J. Pabrėža, jo pagrindu paėmęs Kurvvaiczin Eraiczin agnellorum est deus Lasickio 1615 metų knygoje. Pabrėžtina, kad Festuca ovina yra rūšies tipas, kiti eraičinai taip pat yra avių pašaras. Todėl Pabrėža išsirinko pavadinimą, kuris susijęs su avimis.
Šaltinis:
Gliwa, Stukonis 2008, 61–72

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas