Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
esmù
Straipsnelis:
žr. esmi
Šaltinis:
Иванов 1981, 73–74
Antraštė:
esmu
Straipsnelis:
[Jau anksčiau buvo parodyta], kad pr. asmu negretintinas su lie. esmu ir la. esmu, bet skirtinas tiems atvejams, kai galūninis -ai po guturalinių, labialinių ir r virsta -u, o tam tikrais atvejais apibendrinama -ai arba -u forma.
Šaltinis:
Schmid 1968, 359

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas