Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gãšai
Reikšmė:
Putz, Staat der Frauen
Straipsnelis:
Nenusakomąjį, nežymimąjį (unbestimmbaren) veliarinį resp. laringalą turi šie žodžiai, [192] kurie, vadinasi, gali būti turėję labioveliarinį resp. /h₃/: agnà ‘Energie’ […], *ćálnā ‘šerkšnas’ (lie. šalnà, la. sal̂na […]), *ćarna- ‘nešvarumas’ […], gašnùs ‘hübsch, hitzig’ (be ablauto, plg. -a- lytyje gãšai ‘Putz, Staat der Frauen’, gãšyti, -iju ‘putzen, schmücken’ [žr. Fraenkel 139], taigi nevisiškai tikrai su ide. -o- nustatytinas).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas