Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gagė́ti
Straipsnelis:
žr. gegalas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 187–189
Antraštė:
gagė́ti
Reikšmė:
rėkti ga-ga-ga (apie žąsį)
Straipsnelis:
Aptariamojo lietuvių kalbos atitikmenų randame le. dial. gagać ‘gagėti’, r. гáгать, slov. gâgati, s.-kr. gágati ir kt.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 125

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas