Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gaišti
Straipsnelis:
Lie. gaišti, gaišuoti, gaišinti, visi giminiški lo. haerēre ‘prilipti, prisitvirtinti’, taip pat ‘dvejoti’. Kitose ide. kalbose žodžių, reiškiančių ‘gaišti, užtrukti’, semantiniai šaltiniai labai įvairūs. Jie gali būti siejami su sąvokomis ‘lėtas’, ‘senti’, ‘ilgas, ištemptas’, ‘tempti laiką’, ‘būti atsilikus’ ir pan.
Šaltinis:
Buck 1949, 974–975
Antraštė:
gaĩšti
Straipsnelis:
žr. geibti
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 23
Antraštė:
gaĩšti
Reikšmė:
nykti, prapulti, dvėsti, stipti
Straipsnelis:
Germ. -kwein-a- ‘(už)gesti, (su)mažėti, erlöschen’ (s. ang. -cwīnan ‘verlöschen, (už)gesti’, v. v. a. paliudyta tik praes. verquinen ‘dingti, nykti’) galėtų tiksliai atitikti s. i. jināti ‘sensta, altert’, bet pastaroji lytis prastai paliudyta, nors ją patvirtina kitų kalbų žodžiai, reiškiantys ‘nykti, dingti, mažėti’, plg. Mayrhofer M., Kurzgefaßtes etymologisches Wörtebuch des Altindischen, I 437 f.). Vis dėlto pirmykštė s. i. jināti reikšmė yra ‘nugalėtas, pavergtas’. Šia reikšme minėtą leksemą galime lyginti su kitų kalbų atitikmenimis. Taigi etimologiniai saitai nėra aiškūs. Germanų lytį galime lyginti su lietuvių žodžiais, pamatuotais *gᵘ̯oi-k’, *gᵘ̯ei-b(h)-, plg. gaištù, gaĩšti ‘nykti, prapulti, dvėsti, stipti’, geibstù, geĩbti ‘silpnėti, leipti, gaišti’. (nėra 2 kortelės)
Šaltinis:
Seebold 1970, 312
Antraštė:
gaĩšti
Reikšmė:
schwinden, vergehen, zögern, zaudern, säumen, Zeit vertrödeln, herumfaulenzen
Straipsnelis:
žr. geibti
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 23
Antraštė:
gaĩšti
Reikšmė:
nykti
Straipsnelis:
Lie. gaĩšti reikšme ‘nykti, prapulti, dingti; leipti; dvėsti; stipti’ analizuotinas kaip *gai-š su plėtikliu s-. Kita vertus, jis galėtų būti gretintinas su geĩbti ‘silpnėti, nykti, leipti; dvėsti; stipti’ su plėtikliu b(ʰ)-. Abu pratęstų ide. šaknį *gei̯- (Pokorny IEW 345), *goi̯-, *gʰei̯- ar pan. (su pamatinio balsių kaitos laipsnio e). Jis galėtų būti susijęs su gaĩmaras ‘gaišlys, delsuonis, vilkintojas; nevalgus žmogus, perkarėlis, nukeipėlis, nudvėsėlis’ ir jo variantais, taip pat gaimarúoti ‘gaišti, delsti, trukti’ tipo vediniais bei jų variantais.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 84
Antraštė:
gaišti
Reikšmė:
hésiter, temporiser
Straipsnelis:
[Aptariama lotynų kalbos veiksmažodžių apofonija]. Lo. (ad-)haereō, (ad-)haesī ‘coller, adhérer’ vokalizmas yra neaiškus. Lie. gaištù ‘hésiter, temporiser’ su šiuo žodžiu yra nesusijęs. Tai yra skolinys iš germ. *gaist(j)an sik ‘prendre peur’ (plg. s. ang. gǣstan ‘faire peur’).
Šaltinis:
Garnier 2010, 419

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas