Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gaidrà
Reikšmė:
grynas, be debesų dangus
Straipsnelis:
Gr. φαίδιμος, φαιδρός ‘žibantis, šlovingas, blizgantis. Pagal Calando-Wackernagelio dėsnį kamienas φαιδ- duoda vedinius su *i, *r, *n, *u ir galbūt *s: φαιδ-ι (φαίδι-μος, Φαίδιππίδης spėjamas *Φαιδιhιππος), φαιδ-ρ-ός, Φαίδ-ων, φαιδ-υ (φαιδυνταί, kuris gali būti senas ir padarytas iš veiksmažodžio *φαιδῡ́νω) ir galbūt *φαῖδ-ος; žr. F. Bader, Mélanges Benveniste, 24. Tradiciškai φαιδρός gretinamas su lie. gaidrà, giedrà ir gíedra ‘grynas, be debesų dangus’, kurie taip pat turi gale *-r-o; su kitu priesagos kompleksu *-r-u, lie. gaidrùs ‘aiškus, giedras’ kalbant apie orą, plg. gr. φαιδρῡ́νω, su *-i-. Atstatoma *gʷhə-i-d (Pokorny 488), iš kur φαιδ-; dėl *-əi- traktavimo graikų kalboje žr. Lejeune, Phonétique, § 196, išn. 1. Turėtų būti giminiškas su φαικός ir φαιός, žr. juos.
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (2), 1170
Antraštė:
gaidrà
Straipsnelis:
Gr. φαικός, -ή, -όν: sinonimas λαμπρός. Gali būti φαιός perdirbinys pagal λευκός modelį (taip Fraenkel, Glotta 1913, IV, 38 t.; taip pat LEW s. u. gaidrà) arba senasis φαι-κ-, su plėtikliu *k (Solmsen, KZ 1904, XXXVII, 598). Žr. φαιός, φαίδιμος.
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (2), 1170
Antraštė:
gaidrà
Straipsnelis:
žr. gaidrus
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 131–133

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas