Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gaidrùs
Reikšmė:
aiškus, giedras
Straipsnelis:
žr. gaidra
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (2), 1170
Antraštė:
gaidrùs
Straipsnelis:
Pr. gaylis ‘baltas’ kaip ir su juo susijęs gaylux ‘šermuonėlis’ yra kilę iš ide. *gᵘ̯hēi- : * gᵘ̯həi- ir turi -l- elementą. Šios šaknies kitas plėtiklis – -d-, žr. gaydis (Specht, Der Ursprung der idg. Deklination, 1944, 199: gay-l-is, lie. gai-d-rùs, gaĩ-s-as (sic!) vietoj tikėtinesnio *gai-d-s-). Visų pirma pr. gaylis natūraliai siejasi su lie. gaidrùs (gaidrà), giẽdras, -ùs (giedrà, gíedra, la. dzidrs, dziedrs ir toliau – su gr. φαιδρός, φαίδιμος ‘aiškus’, ‘švytintis’ ir t. t.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 131–133
Antraštė:
gaidrùs
Straipsnelis:
Pr. gaydis ‘kviečiai’ Bernekeris siejo su pr. gaylis ‘baltas’ (1896, 289) ir nurodė tolimesnius atitikmenis: lie. gaidrùs, giẽdras, gai̇̃s(r)as, la. dzidrs, dziedrs, gàiss, gr. φαιδρός ir t. t. (iš ide. *gᵘ̯hēi- : * gᵘ̯həi-, žr. Pokorny IEW, 488–489). Pažymėtina, kad gaid(r)- / gied(r)- tik retai reiškia augalų pavadinimus ir tie atvejai vėlyvesni (plg. lie. giedrùtis). Siejamas ir su sl. *žìdь-kъ.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 128–129
Antraštė:
gaidrùs
Reikšmė:
skaidrus, šviesus
Straipsnelis:
gaydis E. 259, gayde Gr. 9 ‘Weizen’ turbūt giminiškas su lie. gaidrùs, la. dziedrs I, gr. φαιδρός ‘šviečiąs’ ir kt. žr. Berneker 1896, 289 bei Walde Pokorny I, 655.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 215
Antraštė:
gaidrùs
Straipsnelis:
Lie. žodis gaidrùs ir gr. φαιδρός ‘aiškus, švytintis, spindintis’ yra iš ide. *gᵘ̯həid-ro-s ‘šviesus, spindintis’, iš šaknies *gᵘ̯hēi-d- : *gᵘ̯həi-d-, plg. taip pat lie. giẽdras, la. dzidrs ‘giedras, aiškus’, la. dziedrs ‘žydras’ [Pokorny, IEW 488; Fraenkel, LEW 128].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 75
Antraštė:
gaidrus
Straipsnelis:
žr. gaisas
Šaltinis:
Buck 1949, 60
Antraštė:
gaĩdrus
Reikšmė:
ryškus
Straipsnelis:
žr. gaizdras
Šaltinis:
Moszyński 1956, 200–201

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas