Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
galsas
Reikšmė:
aidas
Straipsnelis:
[Rec.: Етимал. сл. укр. мови, 1982, t. 1]. Dėl s. v. го́лос (p. 554) teisingai užsiminto lie. galsas ‘aidas’ tikrumo plačiau žr. Kalbotyra, 1958, t. 1, 217 t., kur dar nurodytas gal̃siai (adv.) ‘garsiai, skardžiai’.
Šaltinis:
Urbutis 1986b, 86
Antraštė:
galsas
Reikšmė:
atgarsis, aidas
Straipsnelis:
Su s. v. a. challōn ‘garsiai kalbėti’ ir kt. (iš Torp Wortschatz d. germ. Spracheinheit 42) siejasi lie. galsas (iš Mikuckij Изв. III 1854, 365).
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 408
Antraštė:
galsas
Straipsnelis:
Galsas tėra žinomas vien iš St. Mikuckio apyskaitos, kur nurodoma, kad Kalvarijos ir Seinų apskr. vietoj garsas esą sakoma galsas. Daiktavardį galsas tvirtai paremia prieveiksmis galsiai ‘garsiai, skardžiai’, žinomas iš gyvosios kalbos apie Punską ir iš liaudies dainų.
Šaltinis:
Urbutis 1958, 217–218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas