Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
galù
Straipsnelis:
žr. galva
Šaltinis:
Karaliūnas 1977a, 207–208

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas